Obecní knihovna v Okrouhlé


Výpůjční řád

Knihovní řád
Výpůjční řád Místní knihovny v Okrouhlé
 
1.      Právo půjčovat si z místní knihovny má každý zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu.
 
2.      Počet výpůjček knih, které se absenčně půjčují na jeden čtenářský průkaz, se řídí dle momentálních možností a početního stavu knihovního fondu. Knihu, která je právě půjčena si může čtenář zamluvit. Knihovní jednotky, které nemá knihovna ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.
 
3.      Výpůjční lhůta je stanovena na tři měsíce. Knihovna má právo zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů. Čtenáři může být výpůjční lhůta prodloužena nejvýše dvakrát, a to v případě, není-li kniha žádána jiným čtenářem. O prodloužení lhůty musí čtenář osobně a včas požádat.
 
4.      Za překročení uvedené výpůjční lhůty je čtenář povinen knihovně zaplatit poplatek:
I.upomínka   20,-Kč         II.upomínka     50,-Kč          III.upomínka    100,-Kč
 
5.      Pokud čtenář nevrátí vypůjčené knihy, bude mu možnost dalšího půjčování pozastavena.
 
6.      V případě ztráty knihy je čtenář povinen zajistit náhradou výtisk téhož titulu nebo finanční úhradu v ceně knihy.
 
7.      Každý čtenář si ve vlastním zájmu prohlédne při půjčování knihu a je-li poškozená, ohlásí to pracovnici knihovny, jinak ručí za každé poškození, které bylo zjištěno při odevzdání knih. V případě značného poškození je čtenář povinen uhradit škodu jako při ztrátě knihy.
 
8.         Čtenáři mohou bezplatně používat internet.
 
9.          Výpůjční řád je závazný pro čtenáře i Místní knihovnu v Okrouhlé.
 
10.        Tento výpůjční řád Místní knihovny v Okrouhlé nabývá platnost od 1. 1. 2013
                                                                                 
       Obec Okrouhlá       
 Poplatek čtenářů:
děti              -         20,-Kč/rok
dospělí        -         50,-Kč/rok

 

 

 

Kontakt: Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor  E-mail: knihovna.okrouhla@seznam.cz